โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-672192
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/05/2011
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 199822
Page Views 316129
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนมพร เพชรอำไพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร เมืองทอง
ครู คศ.3
โรงเรียนวังกรดพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41